ثبت نام

درباره خلاصه‌ای از درباره انجمن

تدوین جامعترین واژهنامه فارسی-انگلیسی و انگلیسی-فارسی در حوزه مدیریت پروژه، طرح و سبد پروژه با کمک تمامی علاقمندان این حرفه در داخل و خارج کشور.