درباره

در طی سالیان تدریس و مشاوره همیشه افسوس این را داشتیم که چرا از یک واژهنامه واحد در زمینه مدیریت پروژه بهره نمیبریم و واژههای بکار گرفته شده توسط مؤلفین و مترجین گرامی و زحمتکش در حرفه مدیریت پروژه با یکدیگر همخوانی ندارد و مخاطبین به یک برداشت واحد از مطالعه کتابها نمیرسند. این موضوع ما را بر آن داشت تا با کمک جمعی از تلاشگران این حرفه (مؤلفین و مترجمین)، دست به اقدامی جمعی بزنیم تا با استعانت از خداوند منان و استفاده از نظرات ارزشمند شما مشتاقان و علاقمندان مدیریت پروژه، واژهنامهای ملی را تدوین نماییم که مورد پذیرش همگانی بوده و همه آنرا متعلق به خود بدانند. مسلماً مشارکت شما عزیزان به غنای فرهنگی حرفه مدیریت پروژه کشور عزیزمان کمک خواهد کرد و چشم انتظار آن هستیم.

درباره خلاصه‌ای از درباره انجمن

تدوین جامعترین واژهنامه فارسی-انگلیسی و انگلیسی-فارسی در حوزه مدیریت پروژه، طرح و سبد پروژه با کمک تمامی علاقمندان این حرفه در داخل و خارج کشور.