به انجمن مجازی واژه نامه مدیریت پروژه خوش آمدید! قواعد و راهنمای انجمن

راهنمای انجمن

#

ثبت نام و مزایای آن -

برای ثبت نظرات به نام خودتان، لطفا عضو انجمن شوید. روی گزینه ثبت نام کلیک کنید و پس از طی مراحل عضویت، وارد سایت شوید و در قسمت پروفایل، اطلاعات کامل خود را وارد فرمایید. برای افرادی که دارای مدارک PMI هستند علاوه بر مزایای عضویت انجمن، بر اساس میزان مشارکت آن‌ها بین ۱ تا ۱۰ PDU اعطا خواهد شد.
#

لطفا امتیاز دهید. -

از منوی واژه نامه، به هر یک از لغات امتیاز دهید. پس از ورود به سایت میتوانید به هر یک از ترجمه‌های پیشنهادی لغات، امتیازی بین ۱ (خیلی کم) تا ۵ (خیلی زیاد) دهید. فراموش نکنید که می‌توانید به چند ترجمه پیشنهادی امتیازهای متفاوت بدهید و یا پیشنهاد ترجمه جدیدی را درج کنید.
#

پیشنهاد ترجمه جدید -

شما می‌توانید با کلیک بر روی گزینه "پیشنهاد ترجمه جدید" ، ترجمه جدیدی برای هر لغت پیشنهاد دهید. ترجمه‌های پیشنهادی شما، پس از بررسی، حداکثر طی ۲۴ ساعت پاسخ داده خواهد شد و در صورت موافقت، برای رایگیری در سایت اضافه می‌شود.
#

هفتهای 50 لغت-

لطفا هر هفته مراجعه کنید. هر هفته 50 لغت به سایت اضافه خواهد شد. پیشبینی میشود این فرآیند 30 هفته به طول بیانجامد. مشارکت فعال شما انگیزه ما را برای تکمیل هر چه بهتر این کار ملی چندین برابر می‌کند.